Pieczątka Imienna

Pieczątka imienna należy do jednych z najmniejszych typów pieczątek. Produkt ten idealnie nadaje się dla  osób, które potrzebują  oznaczyć dokumenty swoim imieniem i nazwiskiem. Pieczątki imienne przeznaczone są zazwyczaj dla pracowników pełniących w firmie ważne funkcje, specjalistów czy pracowników np. branży medycznej. Najczęściej pieczątka imienna zawiera do trzech linii tekstu, na których widnieje imię i nazwisko, nazwa zajmowanego stanowiska lub  tytuł zawodowy. 

Wzory odbić dla pieczątek imiennych  do 3 linii tekstu ( 36×13 mm)

Pieczątki firmowe

Pieczątka firmowa jest podstawową rzeczą, która identyfikują firmę. W zależności od wybranego rozmiaru można na nich umieścić różną ilość informacji. Pieczątki firmowe zawierają przede wszystkim ważne dane firmy, do których należą nazwa firmy, adres jej siedziby, NIP czy REGON. Często umieszcza się na nich również adres email oraz strony internetowej lub telefon.

Wzory odbić dla pieczątek firmowych małych do 5 linii tekstu ( 46×17 mm)

Wzory odbić dla pieczątek firmowych średnich do 6 linii tekstu + logo (58×22 mm)

Wzory odbić dla pieczątek firmowych dużych  do 8 linii tekstu + logo(68x 29 mm)

Wzory odbić dla pieczątek firmowych bardzo dużych  do 8 linii tekstu + logo (75×36 mm):

Wzory pieczątek firmowych powinny zawierać pełną nazwę firmy ( uznawane są skróty typu sp. z o.o. sp.k itp.), adres, oraz NIP.

Reszta informacji zależy od Państwa uznania i ma na celu służyć wygodzie lub funkcję reklamową jak np. logo.

Do wzoru można dodać adresy mailowe, telefony, dane teleadresowe oddziałów, czyli generalnie wszystko co może się przydać klientom oraz wewnątrz firmy.

Na naszej stronie umieściliśmy przy każdej z pieczątek przykładowy odbicia tekstu dla danego rodzaju automatu stemplarskiego.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości zawsze służymy pomocą lub możemy w cenie wykonać indywidualny projekt pieczątki.

Pieczątka lekarska powinna zawierać numer prawa wykonywania zawodu, tytuł zawodowy oraz specjalizację zgodną z uzyskanym dyplomem.

Pieczątki lekarskie mogą również, dodatkowo zawierać w treści tytuł i stopień naukowy, numer telefonu, specjalizację i adres.